Lagjja Melisa

Galeria

Lagja është projektura me Infrastrukturë moderne rrugë të gjera parkingje të mjaftueshme dhe trotuar duke bërë nje renditje të tillë të villave që ofrojnë pamje të mirë dhe privatësi maksimale.

Dizajn modern

Shtepit janë të dizajnuara dhe të ndërtuara më një izolim termik dhe akustik si dhe materiale kualitative.

Rruget e lagjes Melisa do të ken gjerësi 5.0 m me trotuar në njeren anë, Kanalizim modern rrjet të ujësjellësit si dhe rezervuar për ujë të pijes ku banorëve do tu ofrohen kushtet optimale për jetesë.